Årets första städdag blir lördagen den 27 april kl. 09:00. Ta gärna med egna krattor.

För att ha möjlighet att tillgodoräkna dig städdagen i arbetslånet måste ni anmäla er när ni kommer till ansvarig för dagen, Kalle Karlsson.