Vi vill påminna om arbetsdagen nu på lördag den 27/4 kl. 09:00. Eftersom det finns mycket att göra innan öppningen är vi tacksamma om många kommer. Vi bjuder på hamburgare och kaffe och kaka.