HD 55+

Välkommen att spela golf med HD55+!

Kommittén vill engagera medlemmar i Leksands GK, som fyllt eller under året fyller 55 år, att delta i spel på måndagar och torsdagar, delta i tävlingar inom klubben och med andra klubbar samt golfutflykter som arrangeras inom kommittén.

För att läsa senaste nytt, klicka här.

Vill du veta mera om verksamheten klicka här: www.leksandsgkhd55.se, så kommer du automatiskt in på vår egen hemsida. Där kommer att finnas bl.a. tävlingsprogram, inbjudningar, verksamhetsberättelser, matrikel mm. Du är också välkommen att kontakta någon i kommittén.

Välkommen till trevlig gemenskap!

Kommitténs styrelse består av:
Ledamöter:
Anders Johansson, ordförande, 072-222 48 99
Mats Åhlberg, kassör, 0247-140 55, 070-593 55 88
Bengt Lasses, 070-946 50 40
Caisa Johansson, 070-531 09 64
Kerstin Dahlström, 023-506 59, 070-259 53 69

Suppleanter:
Åke Öijermark, 0247-221 22, 070-269 07 20
Gunilla Johansson, 076-106 7971
Lars Holst, 0247-20032, 070-363 68 90

Adjungerade i särskilda uppdrag:
Bernt Bergkvist, 070-666 71 90, hemsidan
Yngve Gävert,  070-595 78 78.
Olle Högvall, 0247-229 22, 070-622 92 99.