Vi behöver omgående hjälp med att limma upp de ljudisolerande plattorna i matsalen och uteverandan. Även målning i matsalen behöver göras. Tacksam om detta kunde göras ganska omgående. Hör av er om ni vill utföra någon av ovan arbetsuppgifter eller undrar över något.