Bankommitteé

/Bankommitteé
Bankommitteé2015-04-12T22:06:10+00:00

Bankommitté

Förslag från Bankommittén på Leksands Golfklubb

Sedan flera år tillbaka har vi i bankommittén arbetet för att dammarna skulle grävas ur för att säkra vattentillgången vid torka. Dammarna hade sedan länge slammat igen och på flera ställen var djupet endast någon decimeter. Vid långvarig torka riskerade vi att bli utan vatten. Förra året beslutade styrelsen om att anslå medel för att vi skulle gräva ur dammarna. Enligt planerna skulle vi använda uppgrävda massor för att fylla områden som ofta blev leriga i samband med regn. Som en bonus skulle vi också få en fin natur runt dammarna och slyområden skulle röjas och senare kunna skötas maskinellt. Vi har med detta arbete förbättrat möjligheterna att under de närmaste 15-20 åren säkrat vattentillgången och samtidigt ökat banans attraktionskraft.
 
Vi hade tänkt att så de områden som nu är fyllda med uppgrävd jord från dammarna förutom på hål 1 där vi skulle lägga färdigt gräs på fairway. Årets budget tillåter inte att vi lägger gräs på övriga områden på hål 9 och hål 18.
 
Under tisdagskvällen den 3:e maj var vi ett antal frivilliga som ställde upp för att göra i ordning området på hål 9 för att gräs så snabbt som möjligt skulle kunna sås. När vi arbetade på kvällen kläcktes idén om att starta en insamling för att köpa färdigt gräs på i första hand hål 9 och om vi får in ytterligare medel skulle vi kunna fortsätta med färdigt gräs på hål 18. Alla var eniga om att vi skulle marknadsföra detta och starta insamlingen så snart som möjligt. Ett speciellt konto skulle öppnas för detta och animerade bilder på hålen skulle läggas in på hemsidan som visade hur mycket gräs vi skulle kunna lägga för de pengar som kommit in på kontot. Om det skulle komma in mer pengar än vad som krävs kommer vi att använda pengarna för ytterligare förbättringar av banan.
 
Vår förhoppning är att många medlemmar vill skänka pengar för att öka vår banas attraktionskraft. Eftersom vi nu öppnat banan rekordtidigt skulle det vara fantastiskt om vi kunde lägga gräs på så stora ytor som möjligt och därigenom öka greenfeeintäkter och möjligheten för medlemmar att spela på en fin bana tidigare än om vi sådde gräs på alla ytor.
 
Var och en bestämmer själva vad ni vill satsa och pengarna sätts in på klubbens ”gräskonto” Leksands Sparbank 8187-7, 4177302-9. Ju tidigare pengarna kommer in desto bättre kan vi planera hur mycket färdigt gräs vi kan beställa.
 
Karl-Göran Karlsson
Ordf. bankommittén

Fullvärdig Medlem i Leksands GK?

Du vet väl att det är extra förmånligt att vara fullvärdig Medlem i Leksands GK. Läs vidare under Fullvärdig Medlem förmåner under Medlem!

Banan öppnar under Maj för säsongen 2019!

Välkommen att spela hos oss under 2019!

Vi är med i golfhäftet!