ARBETSLÅNET

Bakgrunden till arbetslånet är att klubben vill sänka årsavgifterna för medlemmarna i klubben. Genom att sänka medlemsavgifterna hoppas klubben få behålla, och få fler medlemmar. Sänkta medlemsavgifter innebär också mindre intäkter och att vi måste spara på kostnader bland annat genom att betala färre anställd banpersonal.

För att ekonomin skall gå ihop i slutändan, måste vi få in fler medlemmar och fler greenfeegäster, samtidigt som vi måste få medlemmarna att utföra en hel del arbete som vi tidigare betalt för.

Styrelsen har för att stimulera fler att arbeta frivilligt infört arbetslånet, som i princip ger en årsgreenfee för de som inte kan eller vill lägga ner arbete på klubben, och en något lägre för de som kan hjälpa till.

Idag är det färre än 10 % av klubbens medlemmar, som lägger ner ett betydande arbete, och många av dessa lägger ner ganska många timmar var och en. Förhoppningen är att det totalt skall bli betydligt fler timmar under kommande säsong. För att ha någon form av riktlinje har klubben satt en mininmigräns för återbetalning av arbetslånet, på minst 16 timmars arbete samt 8 timmar och halva beloppet till yngre medlemmar.

Arbetet är indelat i olika områden:

  • En stor del av tiden med olika arbeten på banan. Där vi spar in arbetskraft.
  • Arbete vi kommer att lägga ner för att få nya medlemmar. Mycket viktigt för klubbens ekonomi.
  • Arbeten runt klubbhus och Range för att hålla snyggt och rent vilket kan ge både fler greenfeeintäkter och fler medlemmar.
  • Nödvändiga underhållasarbeten av främst byggnader. Här spar vi pengar genom att utföra arbetet till större delen själva.
  • Dessutom kommer vi troligen att ha en eller två traditionella städdagar för att komma igång på våren.
  • Arbete i Styrelse och kommittéer räknas inte in i arbetslånet.

Aktuella arbetsuppgifter kommer att finnas under fliken Medlem och Arbetslån.

Om du är intresserad av någon arbetsuppgift anmäl dig via medlem@leksandsgk.se eller direkt till Kalle Karlsson kgk@live.se så kontaktar vi dig.

När du är klar med din arbetsuppgift rapportera tillbaka till din kontakt hur många timmar du arbetat.

OM du vill ha ersättning för arbetslånet krävs minst 8 timmar för halva arbetslånet 450 kr och minst 16 timmar för få ut maximala beloppet 900 kr. Du måste själv aktivt ansöka om utbetalning.

Om du är osäker om hur många timmar du arbetat, sänd en fråga till medlem@leksandsgk.se

Aktuella arbetsuppgifter:

  • Rensa ogräs i bunkrar.
  • Kom gärna med egna förslag på det du tycker behöver göras och meddela detta till medlem@leksandsgk.se