LOKALA REGLER FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB 2016

Lokala regler som PDF

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid startkuren. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

Följande markeringar gäller på banan

Banmarkering Innebörd Regler för Golfspel 2016
Vit Out of bounds Regel 27
Gul Vattenhinder Regel 26
Röd Sidovattenhinder Regel 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) Regel 25
Blå-vit

 

Mark under arbtet (MUA).

Spel förbjudet

Bilaga I Del B 2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område (MKO).

Spel förbjudet

Bilaga I Del B 2b
Orange

 

Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2

 

Out of bounds Regel 27-1

  1. En boll som passerat vägen mellan hål 13 och hål 15, där vägen är markerad som out of bounds och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

2. En del av Out of bounds gränsen vid green på hål 18 och vid startkuren definieras av kantstenar. Out of bounds linjen bestäms av kantstenarnas innersta del (mot banan) och en boll är out of bounds om hela bollen ligger bortom denna linje.

 

Vattenhinder Regel 26

  1. Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

 

Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 26-1 på hål 10 och 18

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 10 och hål 18 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

 

Onormala markförhållanden (MUA = Mark under arbete) Regel 25

  1. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.

2. Dräneringar täckta av grus på spelfältet är mark under arbete.

 

Hindrande föremål Regel 24

  1. Alla avståndsmarkeringar i form av gula eller röda plastkvastar, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

2. Om ett ungt träd identifierat med stödpinne, skyddsnät eller grävd planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).               Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

3. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

Plikt:

Matchspel                                               – förlorat hål

Slagspel                                                  – två slag

För ytterligare överträdelse                  – Diskvalifikation.

Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln:

Matchspel – Förlorat hål

Slagspel – Två slag