Från och med säsongstarten försvinner gul, blå, röd och orange tee och ersätts av hektometer. (Hektometer -hm- är ett längdmått motsvarande 100 meter – Wikipedia). I ställer kommer tidigare gul tee att få siffran 55 (5 454 m) tidigare blå 49 (4 880 m), röd 45 (4 510 m) och orange 39 (3 853 m). Leksands golfklubb följer därmed Svenska Golfförbundets rekommendationer för mer innovativa golfklubbar, som tar fasta på att erbjuda alla golfspelare en upplevelse i spelet som motsvarar spelstyrkan.

Ändringen medför också  att “teehästarna” får den nya utmärkningen likaså får teestolparna nya hålöversikter. Det blir också förändringar i banguiden, både den i pappersformat och den digitala på hemsidan.

Det är också ny indexering av hålen på gång, vilket ska vara klar till säsongstarten.
Text Bernt Bergkvist